Cloud

Zajęcia dodatkowe

Img

 • rytmika z muzykoterapią
 • liczne wycieczki
 • sensoplastyka
 • j. angielski
 • j.hiszpański
 • alpakoterapia
 • rehabilitacja
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • rewalidacja

 • logopedia
 • wczesne wspomaganie rozwoju
 • mały karateka
 • zajęcia sportowe drużyna kangura
 • zajęcia taneczne
 • basen
 • zajęcia sportowe z elementami taekwondo
 • gimnastyka z elementami jogi i pilatesu