Cloud

Wzajemna współpraca

Img

Podstawą prawidłowego rozwoju malucha jest obupólny wysiłek, zarówno rodziców jak i pracowników przedszkola czy żłobka, dlatego opieramy się na szeroko pojętej współpracy, wzajemnym wsparciu, zrozumieniu, konsultacjach.

Każda rozmowa z Państwem jest dla nas niezwykle ważna i cenna. Pozwala nam rozwijać się i stawać się lepszymi opiekunami i nauczycielami dla waszych dzieci.