Aktywne Przedszkole Kogut – Aktualności

Dzień Babci i Dziadka

W poniedziałek 22 stycznia odbyła się celebracja dnia babci i dziadka! Przybyli goście bawili się świetnie, otrzymali własnoręcznie wykonane upominki. Przez cały dzień towarzyszyło nam dużo uśmiechu i radości.

Wszystkim babciom i dziadkom dziękujemy za obecność.  Raz jeszcze życzymy dużo zdrowia i pociechy z wnuków 🙂

Pasowanie na przedszkola

W październiku w naszym przedszkolu odbyła się wielka uroczystość – Pasowanie na Przedszkolaka. Wszystkie Maluchy mogą pochwalić się oficjalnym tytułem i nową poważną rolą. Brawa i gratulacje dla wszystkich podopiecznych Koguta!

 

Czytam i czuję.

13.10 gościliśmy w Centrum Inicjatyw Rodzinnych, było trochę czytania,trochę nauki i trochę zabawy 

Dziękujemy Wszystkim z Centrum Inicjatyw Rodzinnych! Fotorelacja na naszym Facebooku!

30 września odbyły się Dni Otwarte Naszego Przedszkola!

Na gości czekały  na wspólne zabawy na świeżym powietrzu i wspaniałe gry w przytulnych przestrzeniach przedszkola. Nowe dzieci miały okazję doświadczyć każdego ze zmysłów w sali integracji sensorycznej. Rodzinna atmosfera towarzyszyła słodkiemu poczęstunkowi.

Zachęcamy do wzięcia udziału w naszych kolejnych wydarzeniach. Więcej informacji na stronie wydarzenia na Facebooku😉

Bezpłatny wstęp na wszystkie zajęcia i warsztaty. Więcej informacji udzieli Państwu nasza kadra.

Wielki Telewizyjny Debiut „Koguta”

Nasi przedstawiciele zostali zaproszeni do programu w regionalnej telewizji WTK. Jesteśmy dumni z wystąpienia. Mówiliśmy o szczegółach realizacji projektu unijnego, metodach pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach i planach rozwoju naszych placówek.

Zobacz więcej pod adresem:

http://wtkplay.pl/video-id-34573-integracyjne_przedszkole_kogut_miejsce_zabawy_i_nauki_dla_kazdego_dziecka 

Diagnozy wspierające rozwój psychomotoryczny w przedszkolu Kogut w Poznaniu.

Diagnoza obejmie:

 • Test słuch-wzrok-mowa prof. Jagody Cieszyńskiej i prof. Marty Korendo – przesiewowe badanie pod kątem ryzyka dysleksji.
  Test ma na celu wykrycie wczesnych symptomów nieharmonijnego rozwoju. Budowa testu opiera się na próbach badających percepcję wzrokową, słuchową, pamięć sekwencyjną, użycie języka, artykulację i grafomotorykę. Odpowiednio wcześnie wykryte zaburzenie w połączeniu z prawidłowo dobraną interwencją terapeutyczną, pozwalają na uniknięcie trudności związanych z nabywaniem umiejętności czytania i pisania
 • Test lateralizacji u dzieci w obrębie stronności oka, ucha, nogi i ręki oraz sprawdza czy dziecko posiada prawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego. Jest to niezmiernie ważny element holistycznego spojrzenia na rozwój dziecka. Nieustalona dominacja stronna oraz nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego mogą doprowadzić do: trudności grafomotorycznych, opóźnionego rozwoju mowy, problemów w zakresie linearności, trudności w koncentracji uwagi, rozumieniu pytań, zaburzenie uczenia się sekwencji ruchów.
 • Diagnoza umiejętności ruchowych. Przeprowadzana diagnoza pozwala zwrócić szczególna uwagę na dzieci przejawiające trudności w zakresie integracji sensorycznej. Następnie zdiagnozowane dzieci będą poddawane indywidualnym ćwiczeniom w naszej sali integracji sensorycznej.
 • Badanie logopedyczne. Dodatkowo odbędzie się seria  testów i badań logopedycznych mających na celu sprawdzenie poziomu komunikacji i artykulacji dziecka w wieku przedszkolnym. Dzięki temu nasi pedagodzy będą mogli lepiej rozpoznawać specjalne typy komunikacji i indywidualnie dobierać język do potrzeb najmłodszych.

Diagnozy są bezpłatne i mogą przystąpić do nich wszystkie dzieci, które są zapisane/były zapisane do naszego przedszkola. Diagnozy są bezpłatne również dla dzieci z poza przedszkola z orzeczeniem o niepełnosprawności.

O terminach będziemy Państwa informować naszymi kanałami. Na wszelkie pytania odpowiemy w przedszkolu lub pod numerem telefonu: 510 50 60 70.

Jesteśmy przedszkolem integracyjnym!

Przyjmujemy dzieci niepełnosprawne oraz ze specjalistycznymi orzeczeniami.

Zapraszamy także na bezpłatne konsultacje i zajęcia terapeutyczne w sali integracji sensorycznej. Więcej informacji uzyskają Państwo w naszej placówce. Zachęcamy do kontaktu.

Rekrutacja Trwa

Prowadzimy rekrutację do naszych grup przedszkolnych. Zapraszamy dzieci od pierwszego roku życia. Przyjmujemy również dzieci wymagające wsparcia w zakresie integracji sensorycznej lub z innymi specjalistycznymi potrzebami. To dla nich przygotowaliśmy specjalne bloki zabawowo-terapeutyczne.

Istnieje możliwość  pełnej refundacji kosztów dla dzieci ze specjalnymi orzeczeniami. Wszystkich informacji udzielą państwu nasi pracownicy. Zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu: (+48) 510 50 60 70

Pobierz: Regulamin rekrutacji do Aktywnego Przedszkola Kogut w Poznaniu

Regulamin rekrutacji do Aktywnego Przedszkola Kogut w Poznaniu

W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNE PRZEDSZKOLE KOGUT W POZNANIU” PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE Z ROZBUDOWANĄ OFERTĄ DIAGNOSTYCZNĄ: NR RPWP.08.01.01-30-0033/16, DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 1. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci do projektu w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2.  Informacja o zapisach ogłoszona jest w widocznym miejscu przedszkola, na stronie www przedszkola i w mediach lokalnych.
 3. Język rekrutacji jest wrażliwy na płeć, a wszelkie działania niedyskryminujące ze względu na status społeczny, rasę, wyznanie oraz niepełnosprawność.
 4. Zapisy dokonywane będą na podstawie złożonych w terminie dokumentów: umowy edukacyjnej, karty zgłoszenia dziecka i ankiety dla rodziców w formie papierowej w biurze przedszkola.
 5. Liczba oddziałów w przedszkolu wynosi 2.
 6. W każdym oddziale może przebywać 18 dzieci (łącznie 36: 18K i 18M).
 7. Z 36 miejsc przedszkole przeznacza 6 miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością (3K i 3M) tj. posiadającymi orzeczenie/opinię o potrzebie kształcenia specjalnego/wczesnego wspomagania rozwoju, w szczególności dzieci z dysfunkcją układu ruchu, zaburzeniami rozwoju, sprzężeniami niepełnosprawności, autyzmem lub afazją.
 8. W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu, zapisy trwają cały rok.
 9. O przyjęciu do przedszkola decyduje dyrektor na podstawie miejsc organizacyjnych, uwzględniając zasady określone w niniejszym Regulaminie oraz w statucie placówki.

Śledź nas na Facebooku

Dołącz do naszych fanów by być na bieżąco z najnowszymi informacjami o Twoim maluchu

#190 - Error validating application. Invalid application ID. Here are some possible solutions to fix the error.
x

Layout

PRIMARY COLOR EXAMPLES

Background