Ramowy rozkład dnia (Maluszki i Starszaki)

6:45 : 9:00 Schodzenie się dzieci

9:00 : 9:20 Zestaw zabaw ruchowych pod kierownictwem nauczycielki wg nowoczesnych metod aktywności ruchowej (R. Labana, C. Orffa, W. Sherborne)

9:20 : 9:45 Śniadanie

9:45 : 10:35 odpoczynek po śniadaniu: oglądanie książeczek, zabawy dowolne (zabawy konstrukcyjne, gry stolikowe, zabawy w kącikach zainteresowań) oraz praca indywidualna nauczyciela z dzieckiem

10:40 : 10:50 Przygotowanie do wyjścia na spacer

10:50 : 11:50 Pobyt na świeżym powietrzu

11:50 : 12:20 Przygotowanie do obiadu, prace porządkowe w szatni, zabiegi higieniczne, przygotowanie stołów, czytanie wybranej przez nauczycielkę bajki

12:20 : 12:50 Obiad

12:50 : 13:00 Odpoczynek po obiedzie (oglądanie książeczek), zabiegi higieniczne ? mycie zębów

13:00 : 13:30 Zajęcia i zabawy dydaktyczne z całą grupą organizowane przez nauczycielkę, zajęcia umuzykalniające, rytmiczne, ćwiczenia korekcyjne

13:30 : 13:55 zabawy dowolne (zabawy konstrukcyjne, gry stolikowe, zabawy w kącikach zainteresowań), praca indywidualna nauczyciela z dzieckiem

14:00 : 14:20 Przygotowanie do podwieczorku, zabawy ruchowe organizowane przez nauczycielkę

14:20 : 14:35 Podwieczorek

14:35 : 16:00 Zabawy konstrukcyjne, gry stolikowe, zabawy w kącikach zainteresowań, praca indywidualna nauczyciela z dzieckiem. Rozchodzenie się dzieci do domów.