Ramowy rozkład dnia grupa ‚0’

6:45 : 9:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne z partnerskim udziałem nauczycielki. Praca indywidualna z poszczególnymi dziećmi.

9:00 : 9:20 zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych pod kierownictwem nauczycielki wg nowoczesnych metod aktywności ruchowej. Przygotowanie do śniadania

9:20 : 9:45 Śniadanie

9:45 : 10:20 Zajęcia i zabawy dydaktyczne z całą grupą, organizowane przez nauczycielkę. Ćwiczenia rytmiczne i korekcyjne.

10:20 : 11:00 Zabawy dowolne dzieci. Przygotowanie do wyjścia na spacer.

11:00 : 12:00 Pobyt na świeżym powietrzu

12:00 : 12:45 Obiad

12:45 : 13:00 Zabiegi higieniczne po obiedzie. Odpoczynek poobiedni.

13:00 : 13:30 Zajęcia dydaktyczne zorganizowane przez nauczycielkę

14:05 : 14:20 Zabawy ruchowe zorganizowane przez nauczycielkę

14:20 : 14:30 Podwieczorek

14:30 : 16:00 Zabawy dowolne, gry