Ogłoszenia Sieci Aktywnych Przedszkoli Kogut

Praca w Przedszkolu i Żłobku

Sieć Aktywnych Przedszkoli i Żłobków Kogut otwiera rekrutacje osób do nowych placówek. Poszukujemy osób najlepiej dopasowanych do wykonywanej pracy, chcących współtworzyć aktywny zespół Koguta.
# Praca Przedszkole Poznań

Poszukujemy osób na stanowiska:

Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego

Opiekunka do żłobka

Nauczyciel terapeuta

Pracownik administracji

Pomoc gospodarcza i sanitarna

 

Oferujemy:

-Prace w stabilnej, ogólnopolskiej rozwijającej się firmie
-Dużą możliwość rozwoju – dodatkowe szkolenia i kursy
-Samodzielność w wykonywanych zadaniach
-Narzędzia niezbędne do wykonywanej pracy
-Możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia naszych pedagogów
-Umowę o pracę
-Konkurencyjne wynagrodzenie
-Prezenty i dodatki pracownicze
Chętnych prosimy o przesyłanie CV na adres: m.sleczka@fortwielgowo.pl

Obecnie poszukujemy osób do pracy w lokalizacjach w Bytomiu, Szczecinie, Świnoujściu i Poznaniu.
Do pracy przyjmujemy osoby najlepiej dopasowane do stanowiska. Wszystkie pytania prosimy kierować do placówek poszczególnych miast – telefonicznie lub mailowo.
Dołącz do aktywnego zespołu już dziś – wyślij nam swoje CV!

 

 

Zamówienia Publiczne Sieci Aktywnych Przedszkoli Kogut

Więcej informacji wkrótce.


Pliki do pobrania:

Załącznik 1 do zapytania ofertowego 1 – prace remontowo-adaptacyjne PDF

Zapytanie ofertowe 1 – prace remontowo-adaptacyjne PDF

Strona www oferty:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1078958

Szczegóły oferty:

 

Termin składania ofert

do dnia 19-01-2018

Numer ogłoszenia

1078958

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 19.01.2018r. włącznie, w jeden z wymienionych poniżej sposobów:
– drogą pocztową na adres Zamawiającego: 70-785 Szczecin, ul. Z. Nałkowskiej 11
– osobiście w godzinach 8:00 ? 15:00 w biurze projektu Zamawiającego poda adresem: 70-785 Szczecin, ul. Z. Nałkowskiej 11
– mailem – przesłanie skanu podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami na adres: d.szelug@fortwielgowo.pl
Za datę złożenia oferty uznana zostanie data wpływu oferty do Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

d.szelug@fortwielgowo.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adam Ślęczka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

661 108 185

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo ? adaptacyjnych, wraz z zakupem materiałów, mających na celu przystosowanie lokalu o powierzchni 199 m.kw. położonego w Szczecinie przy ul. Iwaszkiewicza 85 do potrzeb organizacji opieki nad dziećmi do lat 3 – prowadzenia żłobka Kogut w Szczecinie. Lokal wymaga przystosowania go do potrzeb działalności żłobkowej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, w tym wyodrębnienie następujących pomieszczeń: sale pobytu dla dzieci, łazienki dla dzieci, kuchnia, hol z wózkownią, korytarz, szatnia, pomieszczenie dla pracowników, toaleta dla pracowników.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przystosowanie obiektu do potrzeb działalności żłobkowej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, w tym wyodrębnienie następujących pomieszczeń: sale pobytu dla dzieci, łazienki dla dzieci, kuchnia, hol z wózkownią, korytarz, szatnia, pomieszczenie dla pracowników, toaleta dla pracowników.

Przedmiot zamówienia

Wykonanie prac remontowo ? adaptacyjnych, wraz z zakupem materiałów, mających na celu przystosowanie lokalu o powierzchni 199 m.kw. położonego w Szczecinie przy ul. Iwaszkiewicza 85 do potrzeb organizacji opieki nad dziećmi do lat 3 – prowadzenia żłobka Kogut w Szczecinie.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia zawarcia umowy do 12 lutego 2018 r.