Edukacja Przez Ruch

W poniższym artykule, przedstawiamy wam jedną z ciekawszych metod do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych – edukacja poprzez ruch – stworzoną przez Dorotę Dziamską. W naszych placówkach – Aktywnych Przedszkolach i Żłobkach Kogut – z powodzeniem stosujemy ją do pracy z dziewczynkami i chłopcami. Wykorzystuje się w niej naturalne zdolności dzieci i rozwija ich twórczą naturę.

Metoda Edukacji przez Ruch Doroty Dziamskiej

Metoda Edukacji przez Ruch polega na wykorzystaniu spontanicznej aktywności i radości dzieci na zajęciach. Jest to integracja ciała ze zmysłem w rytm dobranej przez dorosłą osobę muzyki. W trakcie pracy synchronizujemy pracę mózgu, wspomagamy koncentrację oraz polisensoryczne poznawanie, rozwijamy się emocjonalnie, społecznie i poznawczo. Całościowy rozwój to jeden z najważniejszych aspektów wzrostu u dzieci w wieku przedszkolnym.

Każde zajęcia przeprowadzane tą metodą zawierają kilka elementów:

a) Ćwiczenia mające charakter graficzny lub manipulacyjny; rytmicznie wykonywane przy optymalnym ruchu ciała.

b) Swobodne wykorzystanie różnych technik plastycznych.

c) Zestawienie indywidualnych kart pracy w prezentację grupową, przeprowadzenie rozmów na ich temat.

d) Wykorzystywanie powstałych kart pracy przy analizie.

Dlaczego edukacja przez ruch jest tak efektywna?

Po pierwsze przez pracę tą metodą dziecko zyskuje sprawność grafo-motoryczną, dzięki czemu jest lepiej dopasowane do późniejszej ścieżki edukacyjne.

Po drugie, podczas zabawy dziecko rozwija umiejętność współpracowania w grupie, a jak wiemy zdolności społeczne są  istotne w rozwoju i integracji wszystkich dzieci.

Po trzecie dzieci mają możliwość odreagowania stresów spowodowanych niepowodzeniami – przez to lepiej radzą sobie ze swoimi emocjami. Każdy sukces zwiększa ich wiarę w siebie i własne siły.

Po czwarte edukacja poprzez ruch rozwija także zdolności lingwistyczne – umiejętność wypowiadania się, łączenia słów w poprawne zdania i użycia ich w odpowiednim kontekście. Różnorodne ćwiczenia leksykalne wzbogacają słownik najmłodszych.

3 podstawowe formy aktywności dziecka:

  1. Ćwiczenia – doskonali poszczególne funkcje organizmu, np. kreślenie, tupanie, skakanie itd.
  2. Zabawy – zawiera kilka ćwiczeń, np.w zabawie „Deszcz nad miastem”- dzieci chodzą wokół stołu, kreślą rytmicznie kropki ręką lewą i prawą
  3. Gry – składają się z kilku ćwiczeń wg. określonych zasad (np. ograniczenie czasu ich wykonania) – zachęcają dzieci do bardziej precyzyjnych działań i zaplanowanych interakcji.

Połączenie wszystkich powyższych form zapewnia dzieciom rozwój, jakiego potrzebują. Kształtując zdolności motoryczne, emocjonalne, poznawcze i społeczne.

Zachęcamy do odwiedzania naszych placówek w Bytomiu, Poznaniu, Szczecinie i Świnoujściu. Przyjmujemy również dzieci z orzeczeniami i specjalnymi potrzebami kształcenia.

Więcej info na naszej stronie: http://przedszkolekogut.pl/ i naszym Facebooku: https://www.facebook.com/aktywneprzedszkolakogut/